coffee in love

posted on 14 Jan 2012 14:48 by berserk-rabbit in graphics
 
 
 
coffee in love
 
 
เป็นคนติดกาแฟครับ ต้องกินทุกเช้า... อันนี้เป็นแก้วที่ใช้อยู่ประจำ แต่ของจริงจะเป็นทรงสูง ลายหวานไปไหมนะ
 
 
ปล. เป็นคนใจง่าย คุณพิงค์บอกอยากเห็นกาแฟ เลยจัดมาเสริฟให้ 1แก้ว^^